Termeni și condiții Servicii THINK GDPR

 

DEFINIȚII

Consultantul sau Think GDPR – persoană juridică română, constituită sub formă de societate cu răspundere limitată (S.R.L.), cu sediul în București, Intrarea Difuzorului nr. 2, parter, camera 7, sector 1, CUI: 38654223, Nr. Reg. Com. J40/83/2018, cont IBAN RO18OTPV110001145246RO01 deschis la Banca OTP Bank România SA

Site – site-ul www.gdprhub.ro si și subdomeniile acestuia

Utilizator – orice persoană care vizitează Site-ul

Client – i) persoane juridice, persoane fizice în exercițiul unei profesii liberale, independente, alte persoane autorizate să desfășoare activități economice sau profesionale astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, care exploatează o întreprindere, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ, și/sau care acționează în cadrul unei activități comerciale, industriale, de producție, artizanale ori liberale, ii) care efectuează o Comandă și/sau trimit o Solicitare de oferta, iii) care și-au dat acordul explicit cu privire la TERMENII ȘI CONDIȚIILE SERVICIILOR, iv) care a achitat Comanda relevantă efectuată și pentru a cărui Comandă relevantă a fost încasat prețul de către Think GDPR, respectiv (v) al cărui Cont a fost creat si validat in Site

Comanda – un document transmis in format electronic (prin Site/email) ce intervine ca forma de comunicare intre Client si Think GDPR  prin care Clientul transmite Think GDPR intenția sa de a achiziționa Servicii / un pachet de Servicii postate in varianta standard pe Site. În momentul transmiterii comenzii, confirmați corectitudinea datelor furnizate si totodată va asumați obligația de a achita contravaloarea acesteia.

Solicitare de oferta – un document transmis in format electronic (prin Site/email) ce intervine ca forma de comunicare intre Client si Think GDPR  prin care Clientul transmite Think GDPR o cerere de oferta pentru Servicii / un pachet de Servicii care nu se afla in varianta standard pe Site, urmând sa efectueze o Comanda in termenul de valabilitate al respectivei oferte personalizate.

Cont – secțiunea din Site creată in măsura acceptării unei Comenzi, accesibilă ulterior prin autentificare cu adresa de e-mail si o parola, care conține informații despre si pentru Client, respectiv poate permite accesul Clientului la Platforma după caz. Utilizatorul este responsabil si se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete si actualizate.

Servicii – acele produse si/sau servicii listate pe Site si/sau ulterior in Platforma, așa cum sunt acestea detaliate in fiecare Comanda acceptata de către Think GDPR, care urmează a fi furnizate de către Consultant Clientului ca urmare a încheierii Contractului. Serviciile vizează exclusiv aria tematică a prelucrării datelor cu caracter personal.

Contract – reprezintă contractul încheiat intre Consultant si Client, fără prezenta fizica simultana a acestora si cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanţă (Site/email) până la şi inclusiv în momentul în care este încheiat contractul, format din oferta (standard sau personalizata), Comanda, TERMENII SI CONDITIILE SERVICIILOR (T&C) așa cum sunt acestea acceptate de către dumneavoastră odată cu transmiterea Comenzii, acceptarea Comenzii de către Think GDPR si alte elemente agreate de către părți prin mijloace de comunicare la distanta (in scris / acțiuni fără echivoc efectuate prin Site / Platforma / email)

Platforma – infrastructura oferita de Consultant aflata in legătură cu Site-ul, care permite interacțiuni între Consultant si Client pentru furnizarea de Servicii, conținut digital și informații

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume in legătură cu Serviciile, operațiuni efectuate prin utilizarea unui procesator de plăti / instituții financiar-bancare agreate de către Consultant

T&Cs – aceste Termene și Condiții Servicii THINK GDPR SRL

 

 1. Oferta, Comanda si încheierea Contractului

I.1. Servicii si pachete pe Site, oferta (standard sau personalizata), Comanda

 • Pe Site se pot regăsi Servicii si pachete de Servicii standard si/sau Servicii si pachete de Servicii pentru care Think GDPR va poate transmite o oferta personalizata la Solicitarea dumneavoastră. Pentru evitarea oricărui dubiu Serviciile noastre se adresează exclusiv Clienților, iar nu persoanelor fizice consumatori în accepțiunea Ordonanței Nr. 21/1992 din 21 august 1992  privind protecția consumatorilor (modificată și completată)
 • Solicitare de oferta personalizata

In măsura in care transmiteți o Solicitare de oferta, Think GDPR vă va transmite o oferta personalizata in termen de 3 zile lucrătoare de la data primirii tuturor informațiilor necesare pentru a personaliza oferta. In măsura in care decideți sa acceptați oferta trebuie sa transmiteți Comanda dumneavoastră in termenul de valabilitate a ofertei in cauza, după care devin aplicabile dispozițiile privind gestionarea Comenzilor.   

 • Gestionarea comenzilor
  • Urmare a primirii unei Comenzi, Think GDPR poate accepta Comanda in cauza si Comanda se considera valida in măsura in care Părțile nu se afla in vreuna dintre situațiile menționate la punctele 1.3.2 de mai jos si a fost încasat integral de către Think GDPR prețul aferent Serviciilor ce fac obiectul respectivei Comenzi.
  • Comanda nu produce efecte față de THINK GDPR / oferta devine caduca si/sau THINK GDPR poate anula / refuza o Comanda in următoarele situații:
 1. THINK GDPR nu încasează, indiferent de motiv (tranzacția nu a fost validata de către procesatorul de plăti online / instituția financiara, tranzacția nu a fost acceptata de către banca emitenta a cardului Clientului, Clientul nu efectuează transferul bancar in termenul de plata indicat pe factura pro-forma, etc), prețul Serviciilor comandate concomitent cu plasarea comenzii dacă plata se face prin intermediul unui card bancar sau în cel mult 3 zile lucrătoare de la data transmiterii pe e-mail a facturii proforma generate pentru acea comandă dacă plata se face prin OP,
 2. Clientul nu a parcurs toți pașii de plasare a Comenzii ori aceasta este incompletă si/sau incorect accesată;
 • THINK GDPR apreciază ca prin accesarea Site-ului, Platformei online si/sau plasarea Comenzii, Clientul urmărește un scop ilicit, imoral sau poate fi de natura a prejudicia THINK GDPR;
 1. Termenii si condițiile Site-ului si/sau Termenii si condițiile Serviciilor nu sunt respectate;
 2. Consultanta nu poate fi onorata din motive independente de voința THINK GDPR, cum ar fi evenimentele de forța majora, epidemii/pandemii, etc.
 3. Utilizatorul care a efectuat Comanda nu îndeplinește condițiile pentru a fi considerat Client
 • Solicitările Clientului nu sunt in sfera Serviciilor cuprinse in Comanda
  • In contextul situațiilor de la punctele 1.3.2, THINK GDPR își rezerva dreptul de a șterge Contul in măsura in care a fost deja creat pe Site (nu încă validat) si datele aferente acestuia.

THINK GDPR va informa in scris Utilizatorul, prin intermediul adresei de e-mail furnizate de acesta, cu privire la anularea / refuzarea Comenzii, iar părțile vor fi repuse in situația anterioara plasării Comenzii. THINK GDPR va returna sumele încasate cu titlu de preț al Serviciilor comandate prin transfer in contul bancar folosit de către Utilizator pentru a face plata, in termen de cel mult 10 zile de la data notificării anulării / refuzului.

 • THINK GDPR poate suspenda o Comanda / prestarea Serviciilor in următoarele situații, in măsura in care nu alege sa refuze prestarea Serviciilor si fără a afecta alte drepturi ale Consultantului prevăzute de Contract:
 • Daca THINK GDPR anticipează ca numărul de ore inclus in pachetul de servicii GDPR achiziționat nu este suficient pentru rezolvarea problematicii prezentata de către Client – pana la data la care Clientul achiziționează un pachet suplimentar care sa asigure numărul de ore anticipat
 • Daca se epuizează numărul de ore inclus in pachetul de servicii GDPR achiziționat in cursul rezolvării problematicii prezentata de către Client – pana la data la care Clientul achiziționează un pachet suplimentar care sa asigure numărul de ore necesar finalizării
 • Solicitările nu sunt complete si/sau nu conțin suficiente elemente de natura sa contureze cazuistica sesizata, întrebările Clientului sunt formulate neinteligibil – pana la ultima data la care Clientul oferă informațiile solicitate de Consultant ca fiind necesare prestării Serviciilor

 

I.2. Încheierea Contractului

Contractul este considerat încheiat și intră în vigoare la data la care Consultantul notifică în scris Clientului validarea Contului în Site și încasarea de către Consultant a prețului Serviciilor comandate.

Având în vedere definiția Clientului, nu sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 34/2014 privind regimul juridic al contractelor la distanță.

 

 1. Obiectul Contractului. Serviciile
 • Obiectul prezentului Contract îl constituie reglementarea modului de asumare de către Părți a Serviciilor de consultanță in materia prelucrării de date cu caracter personal menționate in Comanda si agreate conform Contract, a obligațiilor generale asociate acestora, precum și modul general de prestare a Serviciilor, respectiv plata Serviciilor de către Client.
 • Obiectul contractului poate fi extins si/sau cantitatea de servicii poate fi majorata prin achiziționarea unor alte pachete de pe Site si/sau prin act adițional. In cazul unui Cont valid, achizițiile ulterioare de pe Site se pot face si fără validare in doi pași pe email in măsura in care Platforma permite. In cazul achiziționării suplimentare a unor pachete de Servicii in completarea / extinderea unei Comenzi si in măsura in care TERMENII SI CONDITIILE SERVICIILOR aplicabile Comenzilor relevante sunt identici, Comenzile in cauza se considera ca fiind parte integranta din același Contract.
 • Serviciile pot include în limita valorii și obiectului Serviciilor achiziționate consultanța în sfera IT&C a prelucrării datelor cu caracter personal in lumina colaborării THINK GDPR cu specialiști in domeniul IT&C. Componenta juridica asociata sau accesorie Serviciilor este asigurată prin colaborarea Consultantului cu avocați specializați in protecția datelor cu caracter personal. Pentru claritate, Serviciile nu constau in servicii de consultanta IT&C (inclusiv specifice securității informatice) si/sau servicii juridice, ci pot atinge în mod tangențial și unele recomandări în aceste zone. Consultantul sesizează Clientul daca solicitările acestuia din urma exced domeniului prelucrării datelor cu caracter personal, Consultantul putând sa presteze exclusiv Serviciile de consultanta in domeniul prelucrării datelor cu caracter personal si putând sa recomande Clientului sa se adreseze direct unui consultant IT&C si/sau avocat pentru aspectele specifice.
 • Serviciile urmează a fi prestate prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanta utilizate de către Consultant, la alegerea acestuia. (cum ar fi prin intermediul Platformei si/sau a unor aplicații precum GoogleMeet, Skype, SharePoint, Microsoft Teams, email, etc). Fiecare Cont se face pentru un singur utilizator din partea Clientului. Este interzisa dezvăluirea datelor de acces (username si parola) la Cont către terți, indiferent de calitatea acestora. Think GDPR nu permite accesul mai multor utilizatori sau accesul unei rețele la conținutul Site-ului si/sau Platformei. In situația in care se descoperă accesări de acest gen, Consultantul își rezerva dreptul de a suspenda accesul la Cont si Serviciile pana la clarificarea situației, fără a afecta alte drepturi ale Consultantului.
 • Clientul este cel care va avea rolul decizional cu privire la modul în care va utiliza Serviciile (la nivel intern ori în relația cu autoritățile competente și/sau alte entități) ori cu privire la modul de implementare a recomandărilor conținute în acestea.

 

 • Prețul Serviciilor. Plata.
 • Pentru Serviciile comandate, Clientul plătește Consultantului integral anticipat contravaloarea acestora conform pachetului standard selectat de pe Site sau ofertei personalizate transmisa de către Think GDPR urmare a unei Solicitări de oferta, prin una dintre modalitățile de plata indicate mai jos.
 • Prețul Serviciilor / contravaloarea unei Comenzi poate fi achitat(a) de către Client astfel:
 • prin transfer bancar conform factura proforma relevanta si/sau
 • prin plata online cu cardul la completarea formularului de comanda de pe Site
 • In măsura in care este disponibila plata prin transfer bancar, Think GDPR va emite o factura pro-forma ce trebuie achitata de către Client in contul Consultantului si in termenul maxim indicate în prezentul T&Cs ori indicat pe factura proforma asociată comenzii plasate.
 • Factura fiscala aferenta fiecărei Comenzi va fi transmisă de către Consultant în format electronic pe adresa de e-mail asociată contului său în Platformă, in termen de maxim 3 zile de la data încasării contravalorii Comenzii in cauza.
 • Toate prețurile sunt exprimate in RON (fără TVA). La acestea urmează a se adăuga TVA conform legii.
 • Pentru efectuarea plaților online veți fi direcționați din Site către platforme ale unor prestatori specializați in servicii de plata, Think GDPR neavând vreo răspundere cu privire la Tranzacții si operațiunile efectuate in afara Site-ului.

 

 1. Prestarea Serviciilor
 • Urmare a achiziționării unui pachet de Servicii, Clientul poate transmite solicitări punctuale către Consultant in limita pachetului de Servicii / Serviciilor achiziționate, utilizând mijloacele de comunicare si datele de contact comunicate de către Consultant prin intermediul Platformei.
 • Funcție de pachetul de Servicii achiziționat si de claritatea solicitării Clientului, Consultantul poate cere lămuriri in vederea conturării solicitării Clientului si/sau informațiile pe care le apreciază a fi necesare in sensul definirii timpului estimat de răspuns si/sau rezolvare.

In termen de 2 zile lucrătoare de la ultima data la care Clientul transmite in mod complet informațiile solicitate de către Consultant drept necesare in sensul conturării solicitării / timpului estimat aferent, Consultantul va comunica Clientului timpul estimat de răspuns si/sau rezolvare.

Calendarul Serviciilor raportat la timpul estimat de răspuns si/sau rezolvare va fi agreat de comun acord de către Părți.

În cazul în care Consultantul nu poate să presteze la timp un Serviciu, acesta va informa de urgență Clientul despre acest fapt și va stabili un nou termen împreună cu acesta din urmă.

Dacă pachetul ales conține un număr insuficient de ore raportat la termenul de răspuns / rezolvare, Consultantul are dreptul de a refuza prestarea Serviciilor ori de a suspenda prestarea acestora conform clauzei 1.4. din prezentele T&Cs sau de a efectua Serviciile in limita numărului de ore incluse în pachetul de Servicii in cauza.

In cazul in care Clientul indica natura urgenta a unei solicitări însă pachetul ales de acesta nu oferă Servicii in regim de urgenta, Consultantul are dreptul de a refuza prestarea Serviciilor.

 • Pachetul poate cuprinde un anumit număr de ore alocat pentru activitățile ce formează obiectul Serviciilor.

In măsura in care pachetul are alocate orele per tipuri de activități/Servicii, orele neconsumate pentru activitățile/Serviciile cărora le erau inițial alocate, pot fi realocate către alte activități/Servicii doar cu acordul prealabil scris al ambelor părți.

 • Timpul consumat (efectiv petrecut pentru fiecare activitate) va fi calculat de către Consultant având în vedere faptul că fracțiunea minimă este de 15 minute si adus la cunoștința Clientului prin intermediul Platformei sau altor mijloace de comunicare la distanta prin intermediul unor rapoarte periodice denumite time-sheet-uri.

Operațiuni si activități precum discuții in vederea culegerii datelor si informațiilor necesare conturării cazuisticii sesizate, analiza documentelor si informațiilor furnizate de către Client, timpul de redactare a unor opinii, recomandări, documente si altele asemenea vor fi luate in considerare la calculul timpului consumat chiar daca nu sunt expres / distinct menționate in cadrul pachetului de servicii aferent Comenzii.

 • Consultantul își va îndeplini atribuțiile ce îi revin conform contractului cu bună-credință și cu diligență.
 • În scopul realizării obiectului Contractului, Clientul se obligă să furnizeze informațiile și documentele solicitate de Consultant, Clientul înțelegând că rezultatul și calitatea Serviciilor depind de acuratețea, corectitudinea și promptitudinea furnizării informațiilor și documentelor antemenționate; precum și să participe la întâlnirile / discuțiile organizate, prin reprezentanți desemnați în acest sens, facilitând astfel îndeplinirea Serviciilor; sprijinind Consultantul în îndeplinirea sarcinilor sale, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor sarcini, precum și accesarea documentelor ori informațiilor relevante.
 • Consultantul își rezerva dreptul de a nu răspunde:
 • ad hoc problemelor noi sesizate, care necesita un studiu aprofundat si/sau la care nu se poate răspunde in termenul solicitat de Client
 • problematicii in măsura in care timpul estimat pentru pregătirea răspunsului excede timpul rămas neconsumat din pachet

Consultantul își rezerva dreptul de a înceta consultanta începuta sau de a refuza o consultanta neînceputa, in situația in care consultanta nu se desfășoară intr-un cadru civilizat, Clientul arata un comportament contrar bunelor moravuri, o comunicare necorespunzătoare, prin care aduce ofense ori injurii Consultantului.

 • In situațiile in care Consultantul își rezerva dreptul de a refuza, a nu răspunde, a suspenda si/sau a înceta consultanta, Clientul nu are dreptul sa ceara restituirea sumelor achitate cu în legătură cu activitățile deja prestate de Consultant și înregistrate în time-sheet-ul acestuia, chiar dacă acestea nu au fost finalizate.
 • Fiecare parte va desemna în scris persoanele responsabile de derularea Contractului, in special din partea Clientului de colectarea și furnizarea informațiilor și documentelor solicitate de Consultant.
 • Consultantul va avea dreptul de a subcontracta Serviciile, în parte sau în întregime, unor terțe persoane.
 • Prevederi specifice pentru Webinarii
  • Serviciile Webinar sunt protejate prin drepturile de proprietate intelectuală aferente. În acest sens, dumneavoastră aveți doar dreptul de a accesa aceste Servicii, în vederea vizualizării, fără a avea posibilitatea să înregistrați, copiați, descărcați, transmiteți, distribuiți, reproduceți, cesionați sau să efectuați orice alte operațiuni asemănătoare cu privire la aceste Servicii.
  • In cazul achiziționării Serviciilor Webinar incluse in sau distinct de orice alte pachete de servicii, aveți dreptul să vizualizați, o singură dată, conținutul digital al fiecarui webinar, prin participarea la acesta la data programată. După susținerea evenimentului programat, indiferent dacă ați parcurs/vizualizat sau nu evenimentul, nu mai aveți dreptul de a accesa conținutul digital al acestuia, insa Think GDPR va poate transmite un sumar executiv in legatura cu acesta.
  • Este interzisa folosirea Serviciilor pentru a:
  • colecta date personale sau a le prelucra într-un mod nepermis
  • deghiza sau ascunde originea oricarui continut a dezvolta pagini ori imagini ascunse
  • încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice continut pentru care nu aveti dreptul legal de transmitere sau difuzare
  • încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice tip de publicitate, materiale promotionale, „junk mail”, „spam”, scrisori în lant, scheme piramidale, sau orice alta forma de solicitari,
  • încarca, posta, difuza sau transmite în alt mod orice material care contine virusi sau orice alt tip de cod, fisiere, sau programe care sunt create sa distruga, întrerupa sau sa limiteze functionarea oricarui alt software, componente hardware sau echipament de telecomunicatii;
  • In masura in care interveniti in mod activ in cadrul unui webinar (precum sesiuni interactive, intrebari-raspunsuri) sau permiteti vizualizarea imaginii dumneavoastra in cadrul webinarului, intelegeti si sunteti de acord cu prelucrarea înregistrărilor video, a imaginii și/sau vocii, cu faptul ca Think GDPR poate inregistra si publica in tot sau in parte inregistrari din cadrul webinariilor, respectiv cu difuzarea acestora prin intermediul Site-ului, prin rețele sociale, precum și în alte medii, în mod integral sau parțial (publicare integrală sau parțială a materialelor înregistrate), împreună sau separat (video sau doar voce sau doar imagini, etc). Totodata intelegeti si acceptati ca Think GDPR nu este în niciun fel responsabilă pentru modalitatea în care datele sunt prelucrate de către unii participanti la webinar (care inregistreaza/ publica imagini foto / video din cadrul evenimentului prin mijloace proprii) si/sau alte persoane care le accesează ulterior pe site-uri/rețele sociale și că nu are niciun fel de control asupra acestor aspecte.
  • Plata tuturor cheltuielilor aditionale în legatura cu folosirea Serviciului, inclusiv cele pe care furnizorul de servicii Internet le-ar putea solicita, intra în sarcina Clientului.
 • Prevederi specifice cu privire la Platforma
  • Functie de Serviciile / pachetul de Servicii achizitionate, Think GDPR poate pune la dispozitie accesul Clientilor in Platforma.
  • Clientul este responsabil pentru continutul incarcat de acesta in Platforma, sens in care dispozitiile de la art. 4.11 punctul iii) se vor aplica, după caz, și altor Servicii.
  • Think GDPR isi rezerva dreptul (care poate fi exercitat la momentul ales de noi si fara o notificare prealabila), de a sterge, muta sau edita continutul din Platforma sau de a restrictiona accesul unora dintre Clienti la oricare dintre sectiunile Platformei daca se incalca legea, termenii acestui Contract, termenii si conditiile furnizorului Platformei (T&C Teams sunt disponibili la https://support.microsoft.com/en-gb/office/microsoft-teams-free-online-subscription-agreement-b1da79c4-4c9e-458d-b0ec-74a0a33b7ccd ) si/sau drepturile si interesele legitime ale altor persoane.

 

 1. Natura juridică a opiniilor exprimate. Efectele acestora.
  • Opiniile exprimate de Consultant au în vedere prevederile legale de la momentul emiterii acestora, precum și practica în domeniul la momentul respectiv. Astfel că este posibil ca opiniile exprimate să nu-și păstreze gradul de corectitudine și de actualitate după data formulării lor, deoarece cadrul legal aplicabil ori practica autorităților administrative ori a instanțelor judecătorești se poate modifica în timp.
  • Opiniile transmise de Consultant sunt destinate Clientului. Cu toate acestea consultanța acordată în baza Serviciilor, depersonalizată de orice informații confidențiale, va putea fi prezentată pe Site în secțiunea Bibliotecii – Studii de caz sau a Răspunsurilor consultanților ce pot fi consultate și de alți Clienți.
  • Ideile exprimate de Consultant într-o opinie nu implică în niciun fel obligația sau invitația Clientului de a le adopta, asuma sau implementa la nivel organizației sale. Alegerea adoptării sau nu a acestor opinii aparține exclusiv Clientului, care trebuie să ia în considerare consecințele fiecărei opțiuni. De asemenea, concluziile/recomandările unei opinii nu pot fi folosite pentru abordarea unor cazuri similare, deoarece premisele fiecărei spețe/situații sunt în general diferite nepermițând extinderea sau utilizarea concluziilor/recomandărilor propuse într-o altă situație.
  • Anumite afirmații dintr-o opinie exprimate la modul condițional ori care pot fi identificate prin utilizarea unei terminologii condiționale precum „ar putea fi”, „poate fi”, „este posibil” și orice alt limbaj similar sau prin menționarea aspectelor care implică riscuri sau incertitudini asociate opiniei. Astfel de afirmații sunt supuse influenței unor factori variabili, care ar putea aduce unele modificări aspectelor anticipate în respectiva opinie. De aceea Clientul este invitat să acorde atenția cuvenită acestei probleme în măsura în care ar dori să ia decizii pe baza unor opinii care conțin asemenea afirmații.
  • Opiniile Consultantului nefiind opozabile unei autorități administrative/judiciare, cuprinzând doar punctele de vedere rezonabile ale acestuia constituite pe baza interpretării proprii asupra prevederilor legale în vigoare în materia prelucrării datelor cu caracter personal, precum și a practicii/doctrinei cunoscute, aceasta face ca Think GDPR să nu fie ținut responsabil pentru faptul că o curte de justiție, o instanță arbitrală, un alt consultant sau orice altă persoană publică sau privată va avea o opinie diferită cu privire la chestiuni de fapt sau de drept acoperite de respectivele opinii și că vor decide (vor lua măsuri) în consecință.

 

 1. Confidențialitate

6.1. Nici una din părțile contractante nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți, să utilizeze informațiile și documentele aparținând celeilalte părți la care are acces în virtutea derulării Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale, cu excepția

 • situațiilor în care informații în legătură cu prevederile Contractului sunt solicitate de instituții ale statului ori devin publice potrivit scopului și destinației Serviciilor
 • Situațiilor prevăzute de clauza 5.2. din prezentele T&Cs.

 

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal

7.1. În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, Părțile înțeleg ca fiecare dintre ele acționează in calitate de operator distinct. Prelucrarea datelor de către Consultant în contextul încheierii contractului cu Clientul ori al prestării serviciilor se va face conform Notei de informare puse la dispoziția acestuia cu ocazia creării contului de Client și care în varianta sa actualizata este disponibilă spre consultare în orice moment prin accesarea următorului link: https://www.gdprhub.ro/nota-de-informare-generala-privind-prelucrarea-datelor-cu-caracter-personal/ .

 

 • Proprietate intelectuala

8.1. Livrabile sau activități care presupun realizarea unei creații intelectuale prin executarea Serviciilor, proprietatea intelectuală asupra acestora aparține Consultantului, acesta garantând Clientului, pe întreaga durată de valabilitate a Contractului aferent Comenzii care a generat acea creanței intelectuală, dreptul de utilizare a acesteia. Cesionarea drepturilor patrimoniale de autor de la Consultant la Client nu este prezumată. Părțile pot agrea prin documente separate ca Think GDPR să cesioneze Clientului drepturi utilizare /licențiere (neexclusivă și temporară) cu privire la unele dintre livrabilele realizate de Consultant ca urmare a îndeplinirii Serviciilor.

8.2. Clientul înțelege și este de acord că instrumentele, platformele, soluțiile și / sau software-ul utilizate de Consultant și / sau încorporate în Servicii și / sau livrabile pot conține drepturi de proprietate intelectuală ale terților, context în care Clientul nu va dobândi niciun drept, titlu sau interes asupra acestor drepturi în virtutea prezentului Contract.

8.3. Pentru evitarea oricărui dubiu Părțile agreează că Consultantul, inclusiv în ipoteza cesionării drepturilor în legătură cu Serviciile si livrabilele asociate, poate utiliza el însuși opera pentru furnizarea de Servicii către alți clienți si pentru promovarea propriilor servicii.

8.4. Prin încheierea prezentului Contract, fiecare dintre părți acordă celeilalte părți dreptul de a posta numele /logo pe site-ul său. În acest context Clientul recunoaște Consultantului dreptul de a aduce la cunoștința publicului portofoliu de clienți și/sau proiecte care poate include referiri la denumirea și/sau logo-ul Clientului. De asemenea Consultantul, după depersonalizarea informației (care nu va mai conține denumirea Clientului, mărci sau logo-urile acestuia) va putea folosi experiența acumulată în prestarea Serviciilor.

 

 1. Valabilitatea orelor conținute in pachetul achiziționat. Încetarea contractului

 

9.1. Eventualele ore conținute într-un pachet de Servicii achiziționat sunt valabile / pot fi utilizate in principiu într-o perioada de maxim 6 sau 12 luni de la data Comenzii relevante (în funcție de pachetul de Servicii achiziționat). Dacă la expirarea perioadei de valabilitate a pachetului de Servicii orele incluse în pachet nu au fost folosite, atunci Clientul pierde dreptul de a mai solicita utilizarea acestora.

9.2. In cazul in care Clientul a efectuat una sau mai multe Comenzi care nu reprezintă împreună pachete de Servicii (a achiziționat mai multe pachete de servicii/același pachet de mai multe ori), atunci perioada de 12 luni se calculează de la ultima Comanda, orele consumându-se in ordinea achiziției lor (in acest caz specific, o solicitare poate fi asociata /raportata la numărul total de ore disponibile aferente Comenzilor si nu neapărat unei Comenzi / unui pachet anume, in limitele prevăzute de Contract).

9.3. In cazul in care Clientul încarcă documente in Platforma sau în alte aplicații asociate Platformei (precum Teams), Consultantul păstrează aceste documente in Platforma cel mult pe perioada de valabilitate a pachetului de Servicii achiziționat si in limita disponibilității Platformei, perioada in care sunt disponibile pentru descărcare Clientului. Daca nu au fost descarcate in perioada de valabilitate a Serviciilor achizitionate, Consultantul poate la solicitarea scrisa a Clientului transmisa in termen de cel mult 30 de zile de la expirarea valabilitatii pachetului de Servicii  si in masura in care este posibil din punct de vedere tehnic, sa transmita pe email / alte solutii de comunicare la distanta catre Client documentele incarcate de acesta in platforma. Ulterior acestea pot fi arhivate pentru o perioada de 12 luni de la expirarea perioadei de valabilitate a orelor achizitionate, iar daca Clientul nu achiziționează în această perioada un Serviciu sau un pachet de Servicii suplimentar, atunci la finele acestei perioade respectivele documente vor fi șterse fără a tine Consultantul răspunzător.

9.4. Contractul poate înceta:

 • La expirarea duratei de valabilitate a tuturor orelor conținute in pachetele achiziționate ori la expirarea perioadei de valabilitate a pachetului de Servicii achiziționat.
 • Prin acordul scris al ambelor părți
 • In situatiile de la art. 1.3.2 iii) -iv) din prezentele T&Cs Consultantul poate opri de indata accesul la Servicii si poate rezilia acest Contract printr-o notificare scrisa, cu efect imediat, fara a fi necesare alte formalitati, fara punere in intarzie, fara interventia instantelor de judecata si fara restituirea vreunei sume
 • Alte situații prevăzute de Contract si/sau de legea aplicabila

 

 1. Legislația aplicabilă și soluționarea diferendelor

10.1. Acest Contract va fi guvernat de și interpretat în conformitate cu legile din România.

10.2. Orice dispută, controversă sau pretenție rezultată din sau în legătură cu încheierea, interpretarea, executarea și/sau încetarea prezentului Contract va fi soluționată de către instanțele competente din Romania.

 

 1. Limitarea răspunderii

11.1. Consultantul va răspunde pentru acele pierderi de orice natură suferite de Client ca urmare a prestării unui Serviciu, în măsura în care acea pierdere este rezultatul dolului sau culpei grave (culpa lata) a Consultantului în prestarea Serviciilor. Răspunderea totală a Consultantului în baza și în legătură cu prezentul Contract este limitată la valoarea cea mai mica dintre valoarea Comenzii aferent căreia se solicita răspunderea si valoarea achitată de Client în ultimele 12 luni de derulare a Contractului.

11.2. Consultantul nu va fi răspunzător pentru nicio pretenție care nu ii este notificată în detaliu rezonabil (notificarea cuprinzând, cel puțin, motivele pretenției, prejudiciul si modul de calcul al prejudiciului) intr-un termen de 60 zile de la data la care Clientul a cunoscut producerea si întinderea prejudiciului si in orice situație in interiorul termenului de prescripție prevăzut de lege pentru circumstanța / faptul care a dat naștere prejudiciului si pentru nicio daună sau pierdere care rezulta dintr-o situație, acțiune sau document care nu a fost contestat în mod adecvat de către Client deși era susceptibil de a fi contestat conform legii si/sau pentru nicio dauna pentru care nu ii este acordat dreptul de a participa si a formula apărări alături de Client.

 

 • Diverse

12.1. Comunicările între părți, inclusiv facturile electronice, se pot face prin e-mail considerându-se recepționate de către destinatarul vizat, chiar și în lipsa unei confirmări de primire din partea acestuia, în prima zi lucrătoare ulterioară transmiterii acesteia de către cealaltă parte. Adresele de e-mail utilizate în acest scop vor fi comunicate in scris.

12.2. In măsura in care Comanda (pachetul de Servicii achiziționat/oferta personalizata) conține termeni si condiții specifice care vin in contradicție cu dispozițiile generale conținute in TERMENII SI CONDITIILE SERVICIILOR, cele dintâi vor prevala.

12.3. TERMENII SI CONDITIILE SERVICIILOR se completează cu prevederile conținute in TERMENII SI CONDITIILE SITE-ULUI, iar în caz de conflict între cele două primele vor prevala în relația Consultant – Client.

12.4. Clauzele 1.3.2, 1.4, 2.4, 4.2, 4.7, 4.8, 4.12, V, IX, X, XI, din prezentele T&Cs sunt acceptate în mod expres de către Client și asumate prin transmiterea Comenzii și achitarea Serviciilor.

12.5. Orice modificare a Contractului va fi adusa la cunoștința Clienților, cu cel puțin 15 zile înainte de a intra in vigoare. Clientul care nu este de acord cu modificările aduse, poate înceta Contractul prin transmiterea unei notificări scrise în interiorul termenului menționat anterior. Lipsa oricărei reacții din partea Clientului în intervalul celor 15 zile ori utilizarea Serviciilor, Contului si/sau Platformei după expirarea termenului reprezintă acordul Clientului asupra respectivelor modificări.