Potrivit unui anunț de presa al EDPB, pe 7 aprilie Comitetul European pentru Protecția Datelor (EDPB) a adoptat o declarație privind anunțarea unui nou Acord Trans-Atlantic privind Protecția Datelor.

EDPB salută angajamentele asumate de SUA de a lua măsuri „fără precedent” pentru a proteja confidențialitatea și datele personale ale persoanelor din Spațiul Economic European (SEE) atunci când datele acestora sunt transferate în SUA, ca un prim pas pozitiv în direcția corectă.

EDPB observă că acest anunț nu constituie un cadru legal pe baza căruia cei care transfera date din SEE să poată transfera date în SUA. Exportatorii de date trebuie să continue să ia măsurile necesare pentru a se conforma cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) și în special decizia acesteia Schrems II din 16 iulie 2020. EDPB va acorda o atenție deosebită modului în care acest acord politic este tradus în propuneri juridice concrete.

EDPB așteaptă cu nerăbdare să evalueze cu atenție îmbunătățirile pe care le poate aduce noul cadru în lumina legislației UE, a jurisprudenței CJUE și a recomandărilor anterioare ale comitetului, odată ce EDPB primește toate documentele justificative de la Comisia Europeană. În special, EDPB va analiza dacă colectarea de date cu caracter personal în scopuri de securitate națională se limitează la ceea ce este strict necesar și proporțional. În plus, EDPB va examina modul în care mecanismul independent de corectare anunțat respectă dreptul persoanelor din SEE la o cale de atac efectivă și la un proces echitabil. Mai precis, EDPB va analiza dacă vreo nouă autoritate care face parte din acest mecanism are acces la informații relevante, inclusiv la date cu caracter personal, atunci când își exercită misiunea și dacă poate adopta decizii obligatorii pentru serviciile de informații. EDPB va analiza, de asemenea, dacă există o cale de atac judiciară împotriva deciziilor sau inacțiunii acestei autorități.

EDPB reiterează că își menține angajamentul de a juca un rol constructiv în asigurarea transferurilor transatlantice de date cu caracter personal de care beneficiază persoanele și organizațiile din SEE.

În continuare, EDPB a adoptat o scrisoare în care își exprimă îngrijorarea cu privire la recentele evoluții legislative din Belgia care vizează revizuirea legii de înființare a Autorității de Supraveghere Belgiană (BE SA), deoarece aceasta poate avea un impact negativ asupra stabilității și funcționării independente a autorității belgiene.

EDPB subliniază că supravegherea independentă, despre care se teme că este afectată de reformele propuse, este esențială pentru dreptul fundamental la protecția datelor și, din acest motiv, este protejată de Cartă și de Tratatul UE. Este, de asemenea, piatra de temelie a aplicării eficiente în temeiul GDPR și a cooperării eficiente între Autoritățile de Supraveghere. În plus, EDPB este îngrijorat in legătură cu alinierea propunerilor in cauza la GDPR și la jurisprudența strictă a CJUE. În special, EDPB a evidențiat drept problematice întreruperea mandatului actual al membrilor externi ai BE SA și motivele suplimentare de demitere a membrilor. EDPB se întreabă, de asemenea, în ce mod diferitele propuneri care conduc la o supraveghere parlamentară sporită pot avea legătură cu cerința ca Autoritățile de Supraveghere sa „rămână libere de influența externă”, în conformitate cu art. 52(2) GDPR. În plus, EDPB afirmă că propunerea legislativă de a face obligatorie utilizarea unui centru de servicii partajat poate intra în conflict cu libertatea Autorității de Supraveghere de a alege și de a avea propriul personal (articolul 52 alineatul (5) GDPR), ceea ce poate duce la o influență externă indirectă asupra stabilității și funcționarii BE SA.

În cele din urmă, EDPB a fost de acord să solicite statutul de observator în cadrul Conferinței de primăvară a autorităților europene pentru protecția datelor. Conferința de primăvară oferă o platformă de dialog pentru autoritățile de protecție a datelor din întreaga Europa, inclusiv țările din afara SEE. Această solicitare face parte din Strategia EDPB 2021-2023 pentru a consolida angajamentul fata de comunitatea internațională și pentru a facilita cooperarea dintre membrii EDPB și autoritățile de protecție a datelor din țări terțe.

Vicepreședintele EDPB Aleid Wolfsen a declarat: „Cooperarea internațională este vitală pentru susținerea drepturilor de protecție a datelor în SEE și nu numai. Acesta este un alt pas important înainte în consolidarea angajamentului nostru fata de comunitatea internațională pentru a promova standardele UE de protecție a datelor și pentru a asigura o protecție eficientă a datelor cu caracter personal dincolo de granițele UE.”

Sursa: https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-adopts-statement-new-trans-atlantic-data-privacy-framework-letter-concerning_ro

Declarația adoptata de EDPB privind anunțarea unui nou cadru transatlantic de confidențialitate a datelor o puteți regăsi accesând:

 https://edpb.europa.eu/system/files/2022-04/edpb_statement_202201_new_trans-atlantic_data_privacy_framework_en.pdf